گاهنامه شماره یک

گاهنامه شماره یک

گاهنامه شماره ۱ ، آذر ۱۳۹۶ منتشر شد.

این شماره از گاهنامه تالار شهر قزوین شامل این مطالب است:

  • امکانات مجتمع توریستی تفریحی ورزشی تالار شهر
  • قزوین شناسی
  • ورزش و تندرستی
  • چی بپزم؟
  • مسابقه نقاشی کودکان
  • روانشناسی
  • بازی های سنتی
  • ادبیات – گلستان سعدی باب هفتم در تاثیر تربیت
  • تست هوش

ارسال دیدگاه